ติดต่อเรา
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
146 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม   ตำบลน้ำจืด  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
เบอร์โทรศัพท์ 077826916 เบอร์โทรสาร 077826917
Email : kraburiwittaya@kraburiwit.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/1990618627903104


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน