รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
146 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม   ตำบลน้ำจืด  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
เบอร์โทรศัพท์ 077826916 เบอร์แฟกส์ 077826917
Email : kraburiwittaya@kraburiwit.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :